CÔNG BỐ LOGO CHÍNH THỨC CỦA LIÊN ĐOÀN JUDO TP. HCM

Ngày 04-10-2015, Liên đoàn Judo TP. HCM công bố mẫu Logo chính thức và mẫu Logo này được sử dụng trong mọi hoạt động của Liên đoàn.

Ngày 04-10-2015, Liên đoàn Judo TP. HCM công bố mẫu Logo chính thức và mẫu Logo này được sử dụng trong mọi hoạt động của Liên đoàn.

Tag:

Các tin khác